Twardy, stabilny, nie pękliwy, odporny na warunki zewnętrzne.