Bardzo stabilny, bardzo dobra odporność naturalna, nie pękliwe.